Chuyển tới nội dung

Chiến lược: Splat! Bế! Nó từ chối Cục Dự trữ Liên bang để giải cứuỞ đó, không có tình dục và bạo lực nhỏ trong truyện tranh mới của Fed, nhưng có rất nhiều tiền – và nó gây ra nhiều vấn đề trong thế giới ngoài trái đất.Nguồn The NewYork Times