Chuyển tới nội dung

'Đối thủ trong mơ của tôi sẽ là …'Huyền thoại quần vợt Roger Federer nói với Christina Macfarlane của CNN rằng anh ta muốn đối mặt với tòa án nếu có thể quay ngược thời gian.'Đối thủ trong mơ của tôi sẽ là ...' 1Nguồn CNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *