Chuyển tới nội dung

Instacart định giá IPO ở mức 30 USD một cổ phiếu, huy động được 660 triệu USD

Công ty giao hàng tạp hóa này đã định giá sản phẩm của mình ở mức cao hơn kỳ vọng, đây là một dấu hiệu lạc quan tiềm tàng đối với các sản phẩm công nghệ ra công chúng.


Nguồn The NewYork Times

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *