Chuyển tới nội dung

IRS thay đổi thực tiễn kiểm toán phân biệt đối xử với người nộp thuế da đen

Cơ quan này sẽ xem xét lại cách thức xem xét kỹ lưỡng các khoản hoàn thuế yêu cầu tín dụng thuế thu nhập kiếm được, nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo.


Nguồn The NewYork Times

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *