Chuyển tới nội dung

Kerry Washington, Nathan Lane và những người khác đã đọc Plays về tương lai của chúng tôi


Nước Mỹ sẽ như thế nào vào năm 2024? Đó là lời nhắc cho 15 nhà viết kịch đã tạo ra các tác phẩm gốc cho Vấn đề văn hóa gần đây. Paul Rudnick đã viết kịch bản cuộc tranh luận có thể của Jared và Ivanka về việc ai trong số họ sẽ là chủ tịch tiếp theo, Jackie Sibblies Drury tưởng tượng tình yêu trong thời kỳ hoang tưởng – và Jeremy O. Harris đã đưa ra một đoạn độc thoại, trong Auto-Tune, về một trạng thái biểu diễn nhất định lí trí. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những vở kịch này và hơn thế nữa, được thực hiện bởi các diễn viên bao gồm Nathan Lane, Kerry Washington và John Litva.

[Đến cuối mùa xuân này: bản tin Danh sách T, một bản tóm tắt hàng tuần về những gì các biên tập viên của Tạp chí T đang chú ý và thèm muốn. Đăng ký tại đây.]Nguồn The NewYork Times