Chuyển tới nội dung

Một tộc du mục đang biến mất, với ngôn ngữ giống như bài hát của riêng họ

Nghiên cứu di truyền mới xác nhận lịch sử truyền miệng của một nhóm nhỏ người du mục sống trong rừng nhiệt đới Indonesia.


Nguồn The NewYork Times

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *