Chuyển tới nội dung

Người phụ nữ dẫn đầu tăng trưởng toàn cầu của F1Chloe Targett-Adams là Giám đốc Quan hệ và Thúc đẩy Kinh doanh Toàn cầu của F1 và chịu trách nhiệm quảng bá môn thể thao này trên toàn thế giới.Người phụ nữ dẫn đầu tăng trưởng toàn cầu của F1 1Nguồn CNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *