Chuyển tới nội dung

Người thông minh có tất cả những đặc điểm chung


Zoher Ali viết rằng những người thông minh có thể vượt qua sự bốc đồng bằng cách "lập kế hoạch, làm rõ các mục tiêu, khám phá các chiến lược thay thế và xem xét hậu quả trước khi [chúng] bắt đầu."

Các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên hệ giữa tự kiểm soát và trí thông minh. Trong một Nghiên cứu năm 2009 được công bố trên tạp chí Khoa học Tâm lý, những người tham gia phải lựa chọn giữa hai phần thưởng tài chính: khoản thanh toán nhỏ hơn ngay lập tức hoặc khoản thanh toán lớn hơn vào một ngày sau đó.

Kết quả cho thấy những người tham gia chọn khoản thanh toán lớn hơn vào một ngày sau đó – tức là, những người có khả năng tự kiểm soát nhiều hơn – thường đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra trí thông minh.

Các nhà nghiên cứu đằng sau nghiên cứu này nói rằng một khu vực của não – vỏ não trước trán – có thể đóng vai trò giúp mọi người giải quyết các vấn đề khó khăn và thể hiện sự tự chủ trong khi làm việc hướng tới mục tiêu.Nguồn Business Insider

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *