Chuyển tới nội dung

Những người nhập cư Hoa Kỳ đến từ đâu? Bản đồ các nước phổ biến nhất


Hoa Kỳ là một quốc gia Những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới.

Cục điều tra dân số Khảo sát cộng đồng Mỹ hỏi hàng triệu người mỗi năm câu hỏi chi tiết về các tình huống xã hội, kinh tế và nhân khẩu học của họ. Một trong những câu hỏi hỏi người trả lời nước sinh của họ là gì. Cục điều tra dân số đã tổng hợp các câu trả lời khảo sát từ năm 2013 đến 2017, cho phép các nhà thống kê của Cục công bố ước tính có bao nhiêu người trong dân số sinh ra ở nước ngoài ở mỗi tiểu bang và DC đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Tỷ lệ dân số sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ rất khác nhau giữa các tiểu bang. Trong số những người nhập cư, các quốc gia có nguồn gốc cũng rất khác nhau.

Đối với 32 tiểu bang, quốc gia sinh thường phổ biến nhất trong số những người được hỏi cho biết họ được sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ là Mexico. Bản đồ ở trên, sau đó, nhìn vào quốc gia khác ngoài Mexico, nơi sinh của những người trả lời sinh ra ở nước ngoài nhất trong cuộc khảo sát.

Ấn Độ đứng đầu danh sách đó trong 21 tiểu bang. Một số bang có Canada là nguồn nhập cư chính. Một số quốc gia châu Á, châu Phi và Trung Mỹ cũng có dân số nhập cư lớn ở nhiều tiểu bang khác nhau.Nguồn Business Insider