Chuyển tới nội dung

Phóng viên Notebook Notebook: Ai có được ‘Game of Thrones Hình xăm?Tuần trước, một dịch vụ truyền hình trực tuyến của Anh đã cung cấp hình xăm miễn phí liên quan đến loạt phim. Những lý do mọi người tham gia đóng thế công khai tiết lộ sức mạnh của sự hấp dẫn của chương trình.Nguồn The NewYork Times