Chuyển tới nội dung

Sự phát sáng của Nets Nets đã đến sớm và nó có thể mất dần quá sớmNets tốt hơn bất kỳ ai mong đợi trong mùa giải này, nhưng sự mất mát tiềm năng của những người chơi quan trọng như DiênAngelo Russell trong cơ quan miễn phí vào mùa hè này có thể hạn chế sự phát triển.Nguồn The NewYork Times

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *