Chuyển tới nội dung

Sức khỏe Đối với văn hóaTôi vẫn ăn cơm và đậu. Bây giờ tôi chỉ sử dụng gạo lức, ông Annya Santana của Menos Mas, một công ty chăm sóc sức khỏe nói chuyện với cộng đồng người Mỹ gốc Phi và Latinx.Nguồn The NewYork Times