Chuyển tới nội dung

Ties: Ra ngoài ăn trưaTrong một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi từ những thói quen chăm sóc mệt mỏi, một mối quan hệ với một người đàn ông ở một bàn khác gây ra một cơn đói nhất định.Nguồn The NewYork Times