28 C
Ho Chi Minh City
Thứ Hai, Tháng Tám 15, 2022

Tin tặc cơ hội xóa các tệp khỏi ổ đĩa mạng Iomega, yêu cầu tiền chuộc Bitcoin


Các tin tặc bất chính đang xóa các tệp trên các thiết bị lưu trữ có thể truy cập công khai và chỉ để lại một Bitcoin BTC lưu ý tiền chuộc phía sau.

Theo người dùng trên Máy tính diễn đàn, tập tin trên thiết bị Lenovo Iomega NAS (lưu trữ gắn mạng) của họ bị cáo buộc đã bị xóa hoặc ẩn. Những kẻ tấn công đang yêu cầu Bitcoin để đổi lấy sự trở lại an toàn của các tập tin nạn nhân.

Sau vụ tấn công, các nạn nhân đang tìm thấy các ổ đĩa NAS của họ trống rỗng, ngoại trừ một tệp văn bản có tên là PHIM CỦA BẠN LÀ AN TOÀN !!! Trong trường hợp này, những kẻ tấn công cung cấp cho nạn nhân thời hạn đến ngày 1 tháng 8 năm 2019 để thực hiện thanh toán, nếu không các tệp sẽ bị xóa đi.

Lưu ý tiền chuộc bitcoin
Tín dụng: BleepingComputer